projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

Vyhlášení výsledků výběrového řízení

Dne 1.12.2016 byly vyhlášeny výsledky výběrového řízení na dodavatele zakázky "Realizace projektu Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR", výzva k podání nabídek byla zveřejněna na webových stránkách ESF ČR dne 18.8.2016 pod číslem zakázky 10799.

V současné době probíhá ex-ante kontrola průběhu výběrového řízení poskytovatelem dotace.

Pořadí jednotlivých uchazečů naleznete v příloze níže, rovněž odkaz na zveřejněné výsledky výběrového řízení na příslušné webové stránce ESF ČR.

zavrit