projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA6 - Diskuzní fórum pro předsedy ZO OS ECHO

18. 10. 2016 - 19. 10. 2016
ORGANIZUJE OS ECHO

V rámci klíčové aktivity č.6 proběhlo dvě diskuzní fórum pro předsedy ZO na téma „SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ.“

Diskuzní fórum se konalo ve dnech 18. – 19. října 2016 ve VIGVAM penzion s.r.o. Němčice u Kolína. 
Program jednání:
1) Sociální dialog a kolektivní vyjednání v chemickém sektoru z pohledu zaměstnavatele, Ing. Ladislav Haiker, vedoucí vyjednávacího týmu KSVS za
SCHP ČR, Mgr. Tomáš Světnický, personalista Precheza Přerov
2) Kolektivní vyjednávání na úrovni sektoru, Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO a konzultanti kolektivního vyjednávání OS ECHO
3) Jak se prosadit v rámci kolektivního vyjednávání, zátěžová komunikace, MgA. Alena Špačková
Celkem se zúčastnilo 45 osob.

zavrit