projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA 1 - „Generační tandem - zaměstnanost a obměna generací“

ORGANIZUJE OS ECHO

Ve dnech 23.-24.9.2017 se v hotelu Olšanka v Praze uskuteční  workshop pro mladé odboráře.

Hlavní témata workshopu jsou:
Kolektivní vyjednávání na vyšší úrovni, odvětvové kolektivní smlouvy, sociální dialog svazu zaměstnavatelů a OS ECHO
Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Zvládání zátěžových situací v rámci sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání
PhDr. Miroslav Hrubý, poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje

zavrit