projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA5 - Workshop "Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi"

20. 9. 2016 - 21. 9. 2016
ORGANIZUJE OS ECHO

V rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR,“ reg.č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878, se ve dnech 20. - 21.9.2016 uskutečnilo setkání vyjednavačů KSVS chemické sekce.
Hlavním cílem jednání byla příprava na kolektivní vyjednávání KSVS a přednáška na téma zátěžová komunikace v rámci vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání.

zavrit