projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA 7 - Konference OS ECHO

ORGANIZUJE OS ECHO

Konference OS ECHO se uskutečnila dne 25.4.2017 v hotelu Olšanka v Praze v rámci realizace klíčové aktivity č.7.

Program Konference OS ECHO byl následující:

Význam a poslání sociálního dialogu z pohledu zákonodárného sboru (legislativní úprava v zemích V4)
Jaroslav Zavadil, předseda Sociálního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vývoj sociálního dialogu na podnikové a odvětvové úrovni v rámci chemického odvětví
Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO
konzultanty KSVS zpracovaná analýza vývoje sociálního dialogu a kolektivního vývoje v chemickém průmyslu za rok 2016 a vývoj kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu ve vybraných firmách

zavrit