projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA6 - „Sociální dialog - vzdělávání v teorii BOZP v chemickém průmyslu v ČR“

26. 9. 2016 - 27. 9. 2016
ORGANIZUJE OS ECHO

Ve dnech 26. - 27. září 2016 se v penzionu Ekosport Rohanov konalo diskuzní fórum na téma: Sociální dialog - vzdělávání v teorii  BOZP v chemickém průmyslu v ČR.

Program fóra:
1/ Odškodňování pracovních úrazů zákon 276/2015 Sb. – výše náhrad při pracovních úrazech a nemocí z povolání, výměna zkušeností, praktické řešení případů; dopady na vyjednávání podnikových kolektivních smluv
2/ Odpovědnost vedoucích zaměstnanců – specifické problémy v oblasti BOZP – výměna poznatků a zkušeností; dopady na vyjednávání v podnikových kolektivních smlouvách
3/ Novelizace zákona 309/2006 Sb. výměna zkušeností; dopady na kolektivní vyjednávání v podnikových kolektivních smlouváchzavrit