projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA6 - „Sociální dialog - vzdělávání v teorii BOZP v chemickém průmyslu v ČR“

ORGANIZUJE OS ECHO

Ve dnech 19. - 20. září 2016 se v hotelu Háj konalo diskuzní fórum na téma: Sociální dialog - vzdělávání v teorii  BOZP v chemickém průmyslu v ČR.

Program fóra: 

Přehled základních povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP a jejich aplikace v praxi.

Legislativní změny v oblasti pracovnělékařských služeb, a jejich 
dopady na kolektivní vyjednávání v oblasti BOZP 

Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP   

BOZP–základní povinnosti zaměstnavatele, a jejich dopady na kolektivní vyjednávání v oblasti BOZP 
Nejčastěji zjišťované nedostatky v oblasti BOZP a praktické způsoby jejich odstranění. Dopady na kolektivní vyjednávání.
Zdeněk Juránek, Specialista pro BOZP

zavrit