projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA 8 - „Nadnárodní sociální dialog v chemickém odvětví – mezinárodní výměna zkušeností“

ORGANIZUJE OS ECHO

V rámci klíčové aktivity č.8 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu“ se ve dnech 28. – 29. listopadu 2017 konal workshop v hotelu Hejtmanský Dvůr, SLaný  na téma:
„NADNÁRODNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG V CHEMICKÉM ODVĚTVÍ – MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ“

Program workshopu:

Německo: sociální dialog mimo společnosti v kompetenci zastřešujícího svazu DGB
Helmut Fiedler
(DGB – Německý odborový svaz, Okres Bavorsko, Oddělení přeshraničních vztahů)

Německo "Sociální dialog v podniku“
- Kompetence rady zaměstnanců
- Kompetence jednotlivých odborů
Michael Gruschke (IG BCE – Německý průmyslový odborový svaz chemie, energetika a hornictví; Okres Severovýchodní Bavorsko)

Slovensko „Sociální dialog na podnikové úrovni a jeho význam“„Poznatky z průběhu kolektivního vyjednávání od r. 2007 v Duslo, a.s.“
Mgr. Mária Csányiová, předsedkyněZákladná organizace ECHOZ při Duslo, a.s.

zavrit