projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA6 - Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců

8. 6. 2016 - 9. 6. 2016
ORGANIZUJE OS ECHO

Seminář „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“ se uskutečnil v rámci klíčové aktivity č. 6 – "Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců" ve dnech 8- 9. června 2016 v hotelu SKALSKÝ DVŮR.

Hlavní diskuzní bloky semináře byly: Nakládání s chemickými látkami, Novelizace ZP v oblasti BOZP,  Legislativní změny v oblasti BOZP a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP.

zavrit