projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA5 - Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi II

20. 10. 2016 - 21. 10. 2016
ORGANIZUJE SCHP ČR

Ve dnech 20.-21.10.2016 se v Hradci Králové uskutečnil druhý workshop klíčové aktivity č.5 - Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi. První den workshopu byla diskuse vyjednavačů kolektivních smluv doplněna lektorským vystoupením Mgr. Renáty Zbrankové, LL.M. ze Svazu průmyslu a dopravy k aktuálnímu legislativnímu dění v oblasti zaměstnanosti a zákoníku práce, druhý den účastníci absolvovali diskusní seminář na téma strategie a taktika komunikace ve vyjednávání se zacílením na kolektivní smlouvy a byla přednesena informace o konferenci evropských zaměstnavatelských a odborových asociací (ECEG,  industriAllEuropeanTrade Union a FECCIA) uskutečněné 7.-9.9.2016 ve Vídni.

zavrit