projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA7 - Konference OS ECHO

26. 4. 2016 8:00 - 17:00
ORGANIZUJE OS ECHO

Konference OS ECHO se uskutečnila dne 26.4.2016 v hotelu Olšanka v Praze v rámci realizace klíčové aktivity č.7.

Program Konference OS ECHO byl následující:
- dopolední blok na téma: Návrh novelizace zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony a dopady těchto změn na vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání
- odpolední blok na téma: Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na podnikové a odvětvové úrovni v rámci chemického sektoru v působnosti OS ECHO

zavrit