projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA4 - Sociální dialog jako nástroj realizace společenské odpovědnosti podniků I

28. 4. 2016 - 29. 4. 2016
ORGANIZUJE SCHP ČR

V rámci realizace klíčové aktivity č. 4 "Sociální dialog jako nástroj realizace společenské odpovědnosti podniků" se ve dnech  28. a 29. dubna 2016 uskutečnil v Ostravě workshop - konference, které se zúčastnilo 51 osob z členských firem Svazu chemického průmyslu ČR a OS ECHO. Na programu byla tato témata, kterými se odvětvový sociální dialog kontinuálně mimo jiné zabývá: aktuality z oblasti environmentální legislativy, oběhové hospodářství a příprava novelizované příručky Responsible Care (společenské odpovědnosti). Jednotlivá témata prezentovali  odborní lektoři - zaměstnanci  SCHP ĆR, zástupci Vysoké školy báňské, Ministerstva průmyslu a obchodu a členských firem SCHP ČR. Proběhla diskuse o naplňování  kolektivní smlouvy vyššího stupně a realizace Sektorové dohody pro chemii jako nástroje sociálního dialogu k řešení problematiky lidských zdrojů a společenské odpovědnosti v chemickém průmyslu, rovněž tak sociální dialog související se sektorovými dohodami pro naplňování cílů udržitelného rozvoje v regionech s vysokým zastoupením chemického, gumárenského a plastikářského průmyslu.

 

zavrit