projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA 6 - Aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání

ORGANIZUJE OS ECHO

Seminář „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“ se uskutečnil v rámci klíčové aktivity č. 6 – "Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců" ve dnech 15- 16. června 2017 v hotelu SKALSKÝ DVŮR.

Program:

Pracovnělékařské služby a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ohledem na sociální dialog a kolektivní vyjednávání
Bc. Helena Bartáková, specialista OS ECHO

Legislativní změny v oblasti BOZP, a jejich dopady na vedení      kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP
Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP

BOZP–základní povinnosti zaměstnavatele, a jejich dopady na  kolektivní vyjednávání v oblasti BOZP
Zdeněk Juránek, Specialista pro BOZP

zavrit