projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA5 - Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi I

19. 5. 2016 - 20. 5. 2016
ORGANIZUJE SCHP ČR

Ve dnech 19. - 20.5.2016 v Choťovicích se uskutečnil workshop KA5 - "Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi" za účasti členů vyjednávacích týmů podnikových kolektivních smluv a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Mezi účastníky byli i zástupci odborů OS ECHO.

Obsáhle byla diskutována aktuální témata národního a odvětvového sociálního dialogu za participace a moderace lektory-specialisty ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a MPSV. Byl ustanoven tým konzultantů sociálního dialogu, který řešil v diskusi koncepci analytického materiálu k popisu současného stavu sociálního dialogu v chemickém odvětví. Účastníci rovněž byli seznámeni s průběhem a naplňováním Sektorové dohody pro chemii jako důležitého nástroje pro spolupráci sociálních partnerů v oblasti podpory zaměstnanosti v chemickém průmyslu.

zavrit