projekt  "PODPORA  SOCIÁLNÍHO  DIALOGU  V  CHEMICKÉM  PRŮMYSLU  ČR"            realizace  2016 - 2020

KA8 - Nadnárodní sociální dialog v chemickém odvětví – mezinárodní výměna zkušeností

24. 11. 2016 - 25. 11. 2016
ORGANIZUJE OS ECHO

V rámci klíčové aktivity č.8 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu“ se ve dnech 24. – 25. listopadu 2016 konal workshop v hotelu Olšanka, Praha  na téma:
„NADNÁRODNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG V CHEMICKÉM ODVĚTVÍ – MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ“

Program jednání:
1) IndustriAll aktivity ohledně Evropských podnikových rad (EPR) vyjednávání o EPR v minulosti a budoucnosti, Chantal Caron, koordinátor pro EPR, Evropská federace IndustriAll Europa
2) Evropský odvětvový sociální dialog v chemickém sektoru, nástroj národních sociálních partnerů. Představení evropských mezisektorových sociálních dialogů a různé výbory sociálního dialogu v dalších odvětvových IndustriAll Europa, Yseult Lallemand, politický tajemník pro sektory chemie, farmacie a sklo, Evropská federace IndustriAll Europa
3) Sociální dialog v nadnárodních společnostech  a Evropské podnikové rady – zkušenosti ze Slovenska, Andrej Buch, místopředseda ECHOZ, chemická sekce

zavrit